AURUS Kompleks biurowy w Łodzi

AURUS Budynek biurowo-usługowy przy ul. Piłsudskiego 85 w Łodzi. Powierzchnia użytkowa ok 19 tys. m2, kubatura części nadziemnej ok 65

PARK ROZWOJU Warszawa, ul. Konstruktorska

PARK ROZWOJU- Zespół budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym. Powierzchnia użytkowa I etapu 32 tys. m2 oraz etap II 15 tys.

Q22 Warszawa, ul. Grzybowska i Al. Jana Pawła II

Q22 Budynek biurowo-usługowy z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Grzybowskiej i Al. Jana Pawła II w Warszawie. Ilość kondygnacji

HOTEL ATOS Warszawa

Hotel ATOS w Warszawie. Przygotowanie ekspertyzy technicznej dot. rozbiórki loggi. Projekt techniczny rozbiórki. Uzyskanie pozwolenia na demontaż balkonów 1-12 piętro

Solaris Laser S.A. Warszawa, ul. Farbiarska

Nowa siedziba SOLARIS Laser S.A. w Warszawie przy ul Farbiarskiej. Zakres umowy: nadzór techniczny oraz koordynacja w zakresie wszystkich branż.

LAMEX Lipówki

Budynek biurowy wraz z halą magazynową wysokiego składowania. Realizacja 2010. Zarządzanie w strukturze Generalnego Wykonawcy wraz z funkcją Kierownika Budowy

CH VENEDA w Łomży

Centrum Handlowe VENEDA w Łomży. Największa inwestycja handlowa w regionie ECHO Investment S.A. Realizacja od 11.2011 do kwiecień 2013. Nadzór

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl