HOTEL ATOS Warszawa

Hotel ATOS w Warszawie. Przygotowanie ekspertyzy technicznej dot. rozbiórki loggi. Projekt techniczny rozbiórki. Uzyskanie pozwolenia na demontaż balkonów 1-12 piętro (200 szt.). Demontaż loggi wraz z przygotowaniem elewacji do wykonania ocieplenia. Termin 2011.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl