Nowa scena Teatru Ateneum w Warszawie

W lutym 2020 zakończyliśmy kompleksowy nadzór nad przebudową Sali Zjazdowej ZNP na salę widowiskową wraz z zespołem garderób Teatru Ateneum. Nowa scena w Warszawie została uroczyście otwarta 3.10.2020 r. a pierwszą premierą na deskach SCENY 20 był „Kwartet” Ronalda Harwooda w reż. Wojciecha Adamczyka.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl