Q22 Warszawa, ul. Grzybowska i Al. Jana Pawła II

2013-2018 Q22 Budynek biurowy klasy A z 5 poz. garażem podziemnym przy ul. Grzybowskiej i Al. Jana Pawła II w Warszawie. Ilość kondygnacji 47, wysokość 155 m, powierzchnia użytkowa ponad 52 tys. m2. Zakres umowy: nadzór techniczny w branżach elektrycznej, teletechnicznej i niskoprądowej; zarządzanie BREEAM; zarządzanie BHP.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl