PARK ROZWOJU I oraz II Warszawa, ul. Konstruktorska

2012-2015 PARK ROZWOJU Warszawa. Zespół dwóch budynków biurowych z garażem podziemnym. Powierzchnia użytkowa 66 tys. m2.  Biurowiec klasy A. Zakres umowy: zarządzanie realizacją; nadzór inwestorski; Kierownik Budowy; obsługa realizacji prac na powierzchni najemców, procedury administracyjne; zarządzanie BREEAM oraz BHP.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl