Kancelaria Prezydenta RP

12.06.2019 podpisaliśmy Umowę Ramową na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji prowadzonych przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP dla obiektów: Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, Rezydencja Belweder, Rezydencja Prezydencka w Klarysewie, Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle oraz Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl