AURUS Office building in Łódź

AURUS Office building at ul . Piłsudskiego 85 in Łódź. The usable area of ​​about 19 ​​thousand . m2 ,

Q 22 Office bulding in Warsaw

Q22 Office building with underground garage and associated infrastructure at ul . Grzybowska and Al . Pope John Paul II

Lorem 1 en

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tempus velit eu sapien eleifend viverra. neque…

Lorem 3 en

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tempus velit eu sapien eleifend viverra. neque…

SOLARIS LASER S.A in Warsaw

The new headquarters SOLARIS Laser SA in Warsaw at ul dye . The scope of the agreement: technical supervision and

PARK ROZWOJU in Warsaw

PARK ROZWOJU Complex office and service buildings with underground garage. Warsaw, Konstruktorska 12 . The usable area of ​​the first

AURUS Budynek biurowo-usługowy w Łodzi

AURUS Budynek biurowo-usługowy przy ul. Piłsudskiego 85 w Łodzi. Powierzchnia użytkowa ok 19 tys. m2, kubatura części nadziemnej ok 65

Our vision

We combine the concept of CSR to sustainable development of the company

IWNiSE Sp. z o.o.
(adres rejestrowy) 00-865 Warszawa, ul. Waliców 13
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
mobile: +48 600 072 555
biuro@iwnise.pl