Q 22 Office bulding in Warsaw

Q22 Office building with underground garage and associated infrastructure at ul . Grzybowska and Al . Pope John Paul II in Warsaw. Number of floors 47 , height 155 m , usable area of over 52 thousand . m2. The scope of the agreement: technical supervision in the sectors of electrical , telecommunication and low current ; BREEAM management ; OHS management .

Our vision

We combine the concept of CSR to sustainable development of the company

IWNiSE Sp. z o.o.
(adres rejestrowy) 00-865 Warszawa, ul. Waliców 13
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
mobile: +48 600 072 555
biuro@iwnise.pl