AURUS Budynek biurowo-usługowy w Łodzi

AURUS Budynek biurowo-usługowy przy ul. Piłsudskiego 85 w Łodzi. Powierzchnia użytkowa ok 19 tys. m2, kubatura części nadziemnej ok 65 tys. m3. Zakres umowy: zarządzanie realizacją; nadzory techniczne w zakresie wszystkich branż; Kierownik Budowy; obsługa realizacji prac na powierzchni najemców, procedury administracyjne; zarządzanie BREEAM.

Our vision

We combine the concept of CSR to sustainable development of the company

IWNiSE Sp. z o.o.
(adres rejestrowy) 00-865 Warszawa, ul. Waliców 13
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
mobile: +48 600 072 555
biuro@iwnise.pl