AURUS Office building in Łódź

AURUS Office building at ul . Piłsudskiego 85 in Łódź. The usable area of ​​about 19 ​​thousand . m2 , cubic aboveground part of about 65 thousand . m3 . The scope of the agreement: execution management ; technical supervision in all sectors ; Construction manager; Support of the work on the surface of the tenants , administrative procedures ; management BREEAM .

Our vision

We combine the concept of CSR to sustainable development of the company

IWNiSE Sp. z o.o.
(adres rejestrowy) 00-865 Warszawa, ul. Waliców 13
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
mobile: +48 600 072 555
biuro@iwnise.pl