Uroczysta premiera na nowej scenie Teatru Dramatycznego w PKiN

12.09.2018 miała miejsce uroczysta, zamknięta premiera przedstawienia Widok z mostu wystawionego na nowej scenie im. H.Mikołajskiej w Teatrze Dramatycznym w PKiN dla zaproszonych gości. Prowadziliśmy nadzór inwestorski nad pracami w roku 2018. Po premierze Dyrektor Teatru Dramatycznego Tadeusz Słobodzianek podziękował wszystkim mającym swój udział w tym ważnym dla Teatru dniu, w tym również naszej Spółce.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl