24 lutego 2017 r. podpisanie umowy z NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED na realizację usługi nadzoru inwestorskiego przy budowie hali w Kobyłce k/Warszawy. Producent systemów służących do kontroli bezpieczeństwa opartych na technologii obrazowania rentgenowskiego. Część chińskiego koncernu działającego w branży high-tech.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl