Nadzory dla Kancelarii Prezydenta PR

12 czerwca 2019 r. podpisaliśmy Umowę Ramową o świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla inwestycji prowadzonych przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obiektów: Pałac Prezydencki , Rezydencja Belweder, BBN, Rezydencja Prezydenta RP w Klarysewie, Zamek w Wiśle, Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl