Nadzór na Teatru Ateneum

8 maja 2018 r. podpisaliśmy Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa Sali Zjazdów PZN na salę widowiskową Teatru Ateneum. Inwestor: Teatr Ateneum w Warszawie

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl