Nadzór na systemem OCR na 19 przejściach granicznych

12.08.2018 podpisaliśmy Umowę o nadzór inwestorski nad realizacją zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” System do odczytu tablic rejestracyjnych OCR w 19 lokalizacjach na granicy RP. Inwestor : Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl