I MIEJSCE W KONKURSIE „BUDUJ BEZPIECZNIE”

22.11.2017 r. Laureatem I miejsca w województwie łódzkim w Konkursie „Buduj Bezpiecznie” została zarządzana przez nasz Zespół IWNiSE w zakresie BHP inwestycja Echo Investment S.A. Kompleks Biurowy SYMETRIS I i II. Gratulujemy naszym Kolegom z Łodzi.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl