I MIEJSCE W KONKURSIE „BUDUJ BEZPIECZNIE”

22.11.2017 r. Laureatem I miejsca w województwie łódzkim w Konkursie „Buduj Bezpiecznie” została zarządzana przez nasz Zespół IWNiSE w zakresie BHP inwestycja Echo Investment S.A. Kompleks Biurowy SYMETRIS I i II. Gratulujemy naszym Kolegom z Łodzi.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl