Mediacje Techniczne

Proces budowlany może generować  nieporozumienia na linii Inwestor – Wykonawca. Konflikty te zmniejszają efektywność komunikacji oraz wpływają negatywnie na dalszą realizację projektu, co de facto nie leży w interesie żadnej ze stron  sporu.  Mediacja Techniczna jest najszybszą formą rozwiązywania konfliktów w sprawach związanych z realizacją postanowień umownych, zakresem prac oraz ich jakością. W takich właśnie sytuacjach proponujemy nasze wsparcie w zakresie przeprowadzenia mediacji technicznych przy udziale m.in. prawnika, profesjonalnego mediatora w sprawach gospodarczych oraz biegłego sądowego w zakresie budownictwa.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
(adres rejestrowy) 00-865 Warszawa, ul. Waliców 13
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. +48 600072555
biuro@iwnise.pl