Mediacje gospodarcze – Mediacje techniczne w budownictwie

Mediacje gospodarcze – Mediacje techniczne w budownictwie

Proces budowlany może generować  nieporozumienia na linii Inwestor – Wykonawca. Konflikty te zmniejszają efektywność komunikacji oraz wpływają negatywnie na dalszą realizację projektu, co de facto nie leży w interesie żadnej ze stron  sporu.  Mediacja Techniczna jest najszybszą formą rozwiązywania konfliktów w sprawach związanych z realizacją postanowień umownych, zakresem prac oraz ich jakością. W takich właśnie sytuacjach proponujemy nasze wsparcie w zakresie przeprowadzenia mediacji technicznych przy udziale m.in. prawnika, profesjonalnego mediatora w sprawach gospodarczych oraz biegłego sądowego w zakresie budownictwa.

Mediacja jest jednym z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów w sporach gospodarczych, chroniąc interesy obu stron i umożliwiając im dalszą współpracę. Przeprowadza się je w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, m.in.:

Podstawową przesłanką zawarcia ugory w mediacji gospodarczej jest wzajemny charakter ustępstw. Należy jednak pamiętać, że przez wzajemność ustępstw stron należy rozumieć nie tyle ich obiektywną równowagę co subiektywne uznanie przez strony że ustępstwo czynione przez kontrahenta stanowi wystarczającą motywację do uczynienia ustępstw w sferze własnych uprawnień.

Zalety mediacji gospodarczej (mediacje techniczne w budownictwie):

 

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl