Koordynacja Branżowa

Ostateczny efekt procesu budowlanego w dużym stopniu uzależniony  jest od skutecznej koordynacji branżowej i międzybranżowej. Często, skomplikowane wzajemne powiązania między poszczególnymi branżami wymagają podejmowania szybkich ale  przede wszystkim, prawidłowych pod względem technicznym decyzji. Wsparcie w tym zakresie jest szczególnie istotne w przypadku przyjętej przez Inwestora metodzie  realizacji inwestycji poprzez pakietowanie prac budowlanych. Zarządzanie budową przez Inżyniera kontraktu wspartego Zespołem Koordynatorów branżowych zapewnia większą elastyczność procesu budowlanego  oraz optymalizację kosztów (m.in. możliwość wprowadzania przez Inwestora zmian już na etapie realizacji projektu, bezpośrednie negocjacje z wykonawcami bez pośrednictwa Generalnego Wykonawcy).

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl