Koordynacja Budowlana (robót budowlanych), Koordynacja Fit-Out

Koordynacja Budowlana (robót budowlanych), Koordynacja Fit-Out budowy

Realizujemy usługi związane z kompleksową koordynacją budowlaną, koordynacją branżową oraz koordynacją prac na powierzchniach fit-out. Ostateczny efekt procesu budowlanego w dużym stopniu uzależniony jest od skutecznej koordynacji branżowej i międzybranżowej. Często, skomplikowane wzajemne powiązania między poszczególnymi branżami wymagają podejmowania szybkich ale  przede wszystkim, prawidłowych pod względem technicznym decyzji. Wsparcie w tym zakresie jest szczególnie istotne w przypadku przyjętej przez Inwestora metodzie  realizacji inwestycji poprzez pakietowanie prac budowlanych. Zarządzanie budową przez Inżyniera kontraktu wspartego Zespołem Koordynatorów branżowych zapewnia większą elastyczność procesu budowlanego oraz optymalizację kosztów (m.in. możliwość wprowadzania przez Inwestora zmian już na etapie realizacji projektu, bezpośrednie negocjacje z wykonawcami bez pośrednictwa Generalnego Wykonawcy). Nasza oferta jest szczególnie skierowana do deweloperów realizujących projekty pod wynajem. Zapewniamy koordynację oraz zarządzanie pracami aranżacyjnymi na powierzchniach przeznaczonych pod wynajem z uwzględnieniem indywidualnych wymagań przyszłych Najemców.

Koordynacja robót budowlanych :

Koordynacja robót budowlanych ma na celu usunięcie nieefektywności związanych z procesem inwestycyjnym co ma niewątpliwie pozytywne przełożenie na ekonomikę projektu. Współczesny model prowadzenia procesu budowlanego opiera się bądź to na systemie Generalnego Wykonawczy bądź na systemie „pakietowania”. Nie rzadko zdarzają się również inwestycje gdzie można spotkać system mieszany np. na etapie robót do stanu surowego zamkniętego inwestycja realizowana jest w systemie Generalnego Wykonawcy a na etapie robót wykończeniowych w systemie pakietowania. W systemie Generalnego Wykonawcy koordynacja robót budowlanych leży po stronie i zawiera się w funkcji Generalnego Wykonawcy. W przypadku systemu pakietowania, koordynacja robót budowlanych leży po stronie Inwestora, który decyduje się na zlecenie robót wykończeniowych różnym firmom specjalistycznym.

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo budowlane do obowiązków Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przepis ten można uznać za wystarczającą delegację do wprowadzenia Koordynatora (koordynatorów) w celu wsparcia Inwestora w wypełnianiu tych zadań. Jednak funkcja Koordynatora robót budowlanych nie musi ograniczać się jedynie do zapewnienia przestrzegania przez wykonawców zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ale również w celu optymalizacji procesu budowlanego poprzez koordynację prac poszczególnych wykonawców w zakresie planowania i udostępniania frontów robót, czuwania nad realizacją prac realizowanych przez równych wykonawców zgodnie z harmonogramem inwestycji a także koordynacja międzybranżowa robót.

Zarządzanie i koordynacja projektami fit-out :

W ramach koordynacji fit-out zapewniamy zespół składający się z koordynatora robót oraz inspektorów nadzoru w zakresie wszystkich branż.

Niewątpliwie największą korzyścią dla developera lub najemcy korzystającego z usługi koordynacji budowlanej na powierzchniach fit-out jest współpraca z jednym partnerem biznesowym co skraca drogę komunikacji, usprawnia przepływ informacji, optymalizuje proces realizacji prac aranżacyjnych zarówno w zakresie w jakości jak i terminów.

Oferujemy:

Ostatnie realizacje w zakresie koordynacji powierzchni fit-out dla najemców:

PHILIPS Warszawa i Łódź ( fit-out ponad 6 tys. m2), SOLAR Łódź ( fit-out 1 tys. m2, TRW Łódź, NORDEA Łódź, ERICSSON Warszawa ( fit-out 3,6 tys. m2), PHILIPS LIGHTING Łódź, SCHNEIDER ELECTRIC Warszawa ( fit-out 3,8 tys. m2) , WILIAM DEMANT Warszawa ( fit-out 3 tys. m2).


Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl