BREEAM

Każda inwestycja ubiegająca się o certyfikat BREEAM oceniana jest w 10 kategoriach: zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja i transport do i z budynku, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarka odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologie, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, innowacyjność. Nasi specjaliści prowadzą stały nadzór nad zgodnością realizacji inwestycji z  procedurami BREEAM  oraz z wytycznymi asesora jak również przygotowują  bieżące raporty i analizy wpływu budowy na otoczenie oraz środowisko. Pełnym sukcesem zakończył się proces certyfikacji  dla kompleksu biurowego PARK ROZWOJU w Warszawie, który otrzymał certyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent. Tak wysoką ocenę otrzymało dotychczas tylko osiem innych inwestycji w kraju. Obecnie prowadzimy projekty BREEAM dla 155-metrowego biurowca Q22 w Warszawie oraz kompleksu biurowego Symetris Business Park w Łodzi.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl