Techniczny audyt budowlany – Technical Due Diligence

Techniczny audyt budowlany – Technical Due Diligence – Audyt techniczny budynkówWykonujemy audyty dokumentacji projektowej w tym dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w zakresie ich kompletności i zgodności z udzielonym pozwoleniem na budowę oraz na zgodność przyjętych rozwiązań z wymaganiami prawnymi i wymaganiami Inwestora. Oferujemy również raporty Technical due diligence opracowywane na podstawie oceny technicznej budynków i instalacji w zakresie stanu, jakości, trwałości oraz kosztów eksploatacji.

Dysponujemy profesjonalnym Zespołem inżynierów budownictwa w zakresie wszystkich branż. Nasi inżynierowie posiadają wieloletnie doświadczenie zdobywane na kluczowych inwestycjach budowlanych komercyjnych i mieszkaniowych w Warszawie oraz w całej Polsce. W zależności od oczekiwań Klientów, raport techniczny – Technical due diligence mogą mieć charakter informacyjny lub szczegółowy uwzględniający ocenę kosztów oraz harmonogram poszczególnych etapów realizacji inwestycji w krótkim bądź długim horyzoncie czasowym.

Technical due diligence jest audytem technicznym, badaniem inwestycji budowlanej bądź obiektu czy budynku, którego celem jest potwierdzenie wszystkich faktów dotyczących sprzedaży dla ochrony interesów strony lub stron zawierających umowę kupna-sprzedaży. Każde badanie Technical due diligence ma charakter zindywidualizowany i warunkowane jest m.in. analizą prawną, techniczną, technologiczną, intencją stron oraz warunkami do przeprowadzenia badania.

Celem i korzyścią z Audytu Technical due diligence dla sprzedającego jest przede wszystkim przedstawienie potencjału przedmiotu sprzedaży. Kupujący dzięki audytowi Technical due diligence uzyska informacje o możliwościach wykorzystania nieruchomości, potencjalnych zagrożeniach, stanie technicznym, sytuacji prawnej. Audyt Technical due diligence może być również przydatny dla najemców, szczególnie tych, którzy poszukują lokalizacji z dłużą perspektywę czasu a z wybraną nieruchomością wiążą plany długoterminowe.

Oferujemy:

 

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl