Naszym sukcesem jest sukces Twojego projektu

O nas

Obsługa projektu na każdym etapie inwestycji

Naszym kluczowym celem od 2004 roku jest dostarczanie skutecznych i efektywnych rozwiązań w zakresie planowania oraz zarządzania działaniami zmierzającymi do osiągania podstawowych celów biznesowych. Naszym sukcesem jest sukces projektu naszego Klienta. Specjalizujemy się w świadczeniu usług inżynierskich na każdym etapie inwestycji budowlanej. Oferta nasza skierowana jest zarówno do Developerów jak i Inwestorów publicznych oraz prywatnych. Zapewniamy kompleksową obsługę procesu budowlanego w zakresie zastępstwa inwestorskiego, nadzorów technicznych, koordynacji branżowej, organizowania procedur przetargowych oraz zarządzania BHP na placu budowy. Wspierając budownictwo zrównoważone poprzez promowanie zielonej certyfikacji w  roku 2013 wdrożyliśmy kolejną usługę – zarządzania budową w procesie certyfikacji BREEAM.

Skutecznie wykorzystujemy posiadane zasoby wiedzy inżynierskiej, technicznej i menedżerskiej dające nam przewagę nad konkurencją. Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Innowacyjne podejście do każdej inwestycji obejmuje przygotowanie odpowiednich procedur, metodologii, harmonogramów oraz scenariuszy jakości umożliwiających identyfikowanie słabych punktów i ich wczesne usuwanie, stosowanie do oczekiwań Klientów.

A
B
C
D

Nadzór Inwestorski

Nasze usługi realizujemy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych wymagań Klienta. Dysponujemy profesjonalną kadrą z doświadczeniem w prowadzeniu nadzorów na obiektach komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych oraz zabytkowych. Zapewniamy nadzór inwestorski w zakresie wszystkich branż, w tym automatycznej HVAC i BMS, teletechnicznej i telekomunikacyjnej. Ostatnie realizacje: PARK ROZWOJU Warszawa, Konstruktorska 12 – Zespół budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym . Powierzchnia 32.000 m2 SYMETRIS BUSINESS

Koordynacja Branżowa

Ostateczny efekt procesu budowlanego w dużym stopniu uzależniony  jest od skutecznej koordynacji branżowej i międzybranżowej. Często, skomplikowane wzajemne powiązania między poszczególnymi branżami wymagają podejmowania szybkich ale  przede wszystkim, prawidłowych pod względem technicznym decyzji. Wsparcie w tym zakresie jest szczególnie istotne w przypadku przyjętej przez Inwestora metodzie  realizacji inwestycji poprzez pakietowanie prac budowlanych. Zarządzanie budową przez Inżyniera kontraktu wspartego Zespołem Koordynatorów

Inwestor Zastępczy

W ramach zastępstwa inwestorskiego zapewniamy przeprowadzenie w imieniu Inwestora całego procesu budowlanego począwszy od organizacji przetargów na Generalnego Wykonawcę lub Wykonawców branżowych (pakietowanie) aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zakres usług jest każdorazowo określany w umowie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Inwestora. Zapewniamy profesjonalny Zespół do zarządzania projektem, a w szczególności Inżyniera Kontaktu (Kierownika Projektu), inspektorów nadzoru, koordynatorów branżowych, koordynatorów

Mediacje Techniczne

Proces budowlany może generować  nieporozumienia na linii Inwestor – Wykonawca. Konflikty te zmniejszają efektywność komunikacji oraz wpływają negatywnie na dalszą realizację projektu, co de facto nie leży w interesie żadnej ze stron  sporu.  Mediacja Techniczna jest najszybszą formą rozwiązywania konfliktów w sprawach związanych z realizacją postanowień umownych, zakresem prac oraz ich jakością. W takich właśnie sytuacjach proponujemy nasze wsparcie w

BHP na Budowie

Zapewniamy profesjonalną kadrę w zakresie zarządzania BHP na budowie. W ramach usługi oferujemy m.in. szkolenia obiektowe dla pracowników wykonawców, plany BIOZ, opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, przeglądy i inspekcje stanu bhp na budowie, kontrole trzeźwości, plany naprawcze, Kontrola funkcjonalna SQOT Safety & Quality Obserwation Tour. Bezpieczne warunki pracy determinują prawidłowy przebieg procesu budowlanego, co nabiera szczególnie istotnego znaczenia przy następującym

Koordynator BREEAM

Każda inwestycja ubiegająca się o certyfikat BREEAM oceniana jest w 10 kategoriach: zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja i transport do i z budynku, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarka odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologie, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, innowacyjność. Nasi specjaliści prowadzą stały nadzór nad zgodnością realizacji inwestycji z  procedurami BREEAM  oraz z

Scenariusze Jakości

Scenariusze Jakości do dokumenty, w których zostają wyszczególnione sposoby postępowania, środki i kolejności działań odnoszące się do jakości związanej z usługą, projektem lub umową. Klient może prześledzić bieg działań związanych z realizacją projektu, jak również na bieżąco oceniać szanse realizacji zarówno przyjętego harmonogramu jak i budżetu inwestycji.  Proces planowania oparty jest na sekwencji działań dla realizacji planowanych zamierzeń pozwalających na

Zarządzanie Ryzykiem

Tylko prawidłowe przeprowadzenie całego procesu budowlanego gwarantuje  bezproblemowy przebieg i terminowe zakończenie inwestycji oraz utrzymanie kosztów na planowanym poziomie. Każdy z uczestników projektu powinien więc wziąć pod uwagę wiele aspektów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu. Złożoność tego problemu polega jednak głównie na tym, iż  trudno jest przewidzieć wszystkie problemy z jakimi możemy  się zetknąć podczas realizacji.

Kierownik Projektu

Realizujemy usługi na warunkach kontraktowych FIDIC. Zapewniamy pełny profesjonalizm oraz bezstronność Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu, Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za kierowanie, nadzór i administrowanie w trakcie realizacji budowy oraz w okresie zgłaszania wad i usterek. Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół Wykonawcy Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy. Logistyka projektu obejmuje udzielanie

Koordynacja Najemców

W ramach usługi koordynacji prac na powierzchni najemców zapewniamy m.in. opracowanie niezbędnych procedur oraz warunków technicznych dla prac adaptacyjnych i aranżacyjnych prowadzonych na powierzchniach przeznaczonych do najmu. Prowadzimy nadzór nad przygotowaniem i przekazaniem powierzchni wykonawcom prac, koordynację prac wykończeniowych i instalacyjnych oraz zapewniamy nadzór techniczny w branżach. Nasza usługa obejmuje również organizację i udział w odbiorach oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej

Audyt energetyczny

Zgodnie z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej na duże przedsiębiorstwa (> 250 pracowników lub obrót roczny > 50 mln euro) został nałożony obowiązek sporządzenia audytu energetycznego w terminie roku od dnia wejścia w życie przepisu – czyli do 09.2017 r. a następnie raz na 4 lata. Wykonujemy audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej zawierające analizę zużycia energii,stan techniczny obiektu, urządzenia

Audyt
Budowa

Oferujemy Państwu usługę audytu całego procesu inwestycyjnego lub audyty częściowe np. audyt budowy mający na celu niezależną weryfikację zgodności działań w odniesieniu do przyjętych procedur oraz wymagań stawianych przez Inwestora (umowa, harmonogram, itp.) , audyty zgodności z wymaganiami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz przepisów ppoż. a także audyty techniczne na zgodność z przyjętą

Aktualności

24 / 02

NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED nadzór inwestorski przy budowie hali produkcyjnej z częścią biurową w Kobyłce k/Warszawy. Producent systemów kontroli bezpieczeństwa opartych na technologii obrazowania rentgenowskiego. Część chińskiego koncernu działającego w branży high-tech.

24 / 01

Po oddaniu do użytkowania pierwszej wieży SYMETRIS Łódź zarządzamy projektem SYMETRIS Wieża Nr 2

11 / 01

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i teletechnicznych w budynku Akademii.

4 / 11

AS 24 POLSKA Sp. z o.o. Nadzór budowlany przebudowa stacji paliw w Woli Krzysztoporskiej

17 / 10

Umowa z Teatrem Wielkim – Opera Narodowa – nadzór inwestorski w branży budowlanej i elektrycznej w obiekcie zabytkowym „Wymiana dźwigu osobowego nr 17”.

10 / 10

Pełnienie funkcji nadzoru budowlanego na projekcie Budowa podziemnego zbiornika żelbetowego ppoż. wraz z instalacją przeciwpożarową hydrantową w budynku biurowo-hotelowym Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 144

Realizacje

AURUS Kompleks biurowy w Łodzi

AURUS Budynek biurowo-usługowy przy ul. Piłsudskiego 85 w Łodzi. Powierzchnia użytkowa ok 19 tys. m2, kubatura części nadziemnej ok 65

PARK ROZWOJU Warszawa, ul. Konstruktorska

PARK ROZWOJU- Zespół budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym. Powierzchnia użytkowa I etapu 32 tys. m2 oraz etap II 15 tys.

Q22 Warszawa, ul. Grzybowska i Al. Jana Pawła II

Q22 Budynek biurowo-usługowy z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Grzybowskiej i Al. Jana Pawła II w Warszawie. Ilość kondygnacji

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl