Scenariusze Jakości

scenariusze jakości - scenariusz jakości

Scenariusze jakości to dokumenty, w których zostają wyszczególnione sposoby postępowania, środki i kolejności działań odnoszące się do jakości związanej z usługą, projektem lub umową. Klient może prześledzić bieg działań związanych z realizacją projektu, jak również na bieżąco oceniać szanse realizacji zarówno przyjętego harmonogramu jak i budżetu inwestycji.

Proces planowania oparty jest na sekwencji działań dla realizacji planowanych zamierzeń pozwalających na osiągnięcie określonych celów projektu:


Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl