Scenariusze Jakości

Scenariusze Jakości do dokumenty, w których zostają wyszczególnione sposoby postępowania, środki i kolejności działań odnoszące się do jakości związanej z usługą, projektem lub umową. Klient może prześledzić bieg działań związanych z realizacją projektu, jak również na bieżąco oceniać szanse realizacji zarówno przyjętego harmonogramu jak i budżetu inwestycji.  Proces planowania oparty jest na sekwencji działań dla realizacji planowanych zamierzeń pozwalających na osiągnięcie określonych celów projektu

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl