Koordynacja Najemców

W ramach usługi koordynacji prac na powierzchni najemców zapewniamy m.in. opracowanie niezbędnych procedur oraz warunków technicznych dla prac adaptacyjnych i aranżacyjnych prowadzonych na powierzchniach przeznaczonych do najmu. Prowadzimy nadzór nad przygotowaniem i przekazaniem powierzchni wykonawcom prac, koordynację prac wykończeniowych i instalacyjnych oraz zapewniamy nadzór techniczny w branżach. Nasza usługa obejmuje również organizację i udział w odbiorach oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej lokali.

Ostatnie realizacje w zakresie koordynacji prac na powierzchniach najemców:
Q22 Warszawa – koordynacji robót w lokalu William Demant – piętra 8, 9
SYMETRIS BUSINESS PARK Łódź – koordynacja robót dla PHILIPS POLSKA oraz NORDEA
PARK ROZWOJU Warszawa – koordynacja robót dla m.in. Schneider Electric, Ericsson, Roovese, OTCF, COI (łącznie ok. 30.000 m2)

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl